Menu Zavřeno

Vážení účastníci Imunoanalytických dnů

Po úspěšném loňském jubilejním 40. ročníku si vás dovolujeme pozvat na 41. Imunoanalytické dny, které se budou konat v Plzni od 22. do 24. března 2020.

Stejně jako v roce minulém bude mít naše konference edukativní charakter a zamýšlíme ji připravit především pro českou odbornou veřejnost. Základním tématem konference zůstane klinické využití imunoanalytických metod v medicínské praxi. Kromě toho však bude dán značný prostor inovacím v imunoanalýze a novým technologiím, které ještě nejsou do rutinní praxe zavedeny, ale jsou zajímavým počinem do budoucna. Imunoanalytické dny by mohly být vhodnou novou platformou pro prezentaci takových inovativních postupů.

V současné době se intenzivně věnujeme přípravě odborného programu a věříme, že stejně jako v minulých letech, tak i v roce 2020 bude program naplněn přednáškami, které vás zaujmou a přispějí k vašemu rozhodnutí zavítat opět k nám do Plzně. Avšak nejen odbornými informacemi živ je člověk. Proto připravujeme též prostor pro neformální diskuze a doprovodný program, při kterém by bylo možné oddechnout a pohovořit s kolegy i o jiných tématech než těch pracovních.

S pozdravem za organizační výbor

prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
doc. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.
Ing. František Štumr, Ph.D.