Menu Zavřeno

Vážení účastníci Imunoanalytických dnů

Po úspěšném loňském jubilejním 40. ročníku si vás dovolujeme pozvat na 41. Imunoanalytické dny, které se budou konat v Plzni od 22. do 24. listopadu 2020.

Stejně jako v roce minulém bude mít naše konference edukativní charakter a zamýšlíme ji připravit především pro českou odbornou veřejnost. Základním tématem konference zůstane klinické využití imunoanalytických metod v medicínské praxi. Kromě toho však bude dán značný prostor inovacím v imunoanalýze a novým technologiím, které ještě nejsou do rutinní praxe zavedeny, ale jsou zajímavým počinem do budoucna. Imunoanalytické dny by mohly být vhodnou novou platformou pro prezentaci takových inovativních postupů.

V současné době se intenzivně věnujeme přípravě odborného programu a věříme, že stejně jako v minulých letech, tak i v roce 2020 bude program naplněn přednáškami, které vás zaujmou a přispějí k vašemu rozhodnutí zavítat opět k nám do Plzně. Avšak nejen odbornými informacemi živ je člověk. Proto připravujeme též prostor pro neformální diskuze a doprovodný program, při kterém by bylo možné oddechnout a pohovořit s kolegy i o jiných tématech než těch pracovních.

S pozdravem za organizační výbor

prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
doc. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.
Ing. František Štumr, Ph.D.

 

Konference je zařazena mezi vzdělávací akce České lékařské komory pod číslem 60437 (ohodnocena 18 kredity)
Konference je zařazena mezi vzdělávací akce České asociace sester pod číslem ČAS/165/2020