Menu Zavřeno

Aktivní účast

Pokyny pro abstrakty

Abstrakty by měly být v českém jazyce. Zasílejte je pouze elektronicky v otevřeném formátu MS Word na e-maily:


E-mail:
kunzfeldovaa@fnplzen.cz
kucerar@fnplzen.cz

Příklad struktury CV, abstraktu a formátu fotografie naleznete ZDE (Editovatelná šablona pro přípravu abstraktu bude každému autorovi zaslána po registraci a uvedení názvu přednášky)


Termín pro přihlášení aktivních účastníků: 31. 1. 2020.

 • je nutná registrace + název přednášky

Termín pro podání abstraktů: 15. 2. 2020.

 • Druh písma: Calibri, 11 bodů.
 • Řádkování: jednoduché.
 • Název souhrnu
 • Jména autorů uvádějte: Iniciála křestního jména, pžíjmení. Jména uvádějte bez titulů.
 • Podtrhněte jméno prezentujícího autora. (např. J. Novák1,).
 • 1Pracoviště, 2Pracoviště

Doporučené členění abstraktu:

 • Úvod
 • Cíl práce
 • Soubor pacientů a metodika
 • Výsledky
 • Závěr

 • Maximum 250 slov (pouze text abstraktu bez názvu, jména autora a pracoviště)
 • Tabulky a obrázky musí být vloženy v textu. Neposílejte je v separátních přílohách
 • Označte název souboru příjmením prezentujícího autora, pokud má autor více prezentací, použijte číslování za jménem. Např. Novak1.doc
 • Uveďte, prosím, preferovanou formu prezentace: přednáška nebo poster
 • Součástí abstraktu je krátký životopis + aktuální fotografie
 • Editovatelná šablona pro přípravu abstraktu bude každému autorovi zaslána po registraci a uvedení názvu přednášky
 • Autoři, kteří nedodají abstrakt v požadované formě a termínu, nebudou zařazeni do sborníku abstraktů