Menu Zavřeno

Program

Tematické okruhy

  • onkologie
  • endokrinologie
  • COVID-19
  • biobanky
  • nová přístrojová technika (nové imunoanalytické metody)
  • balneologická sekce
  • sekce NELZP
  • různé

Konference byla zařazena mezi vzdělávací akce České lékařské komory.
Konference byla zařazena mezi vzdělávací akce České asociace sester.