Menu Zavřeno

Vážení účastníci Imunoanalytických dnů,

po úspěšném loňském on-line 41. ročníku si vás dovolujeme pozvat na 42. Imunoanalytické dny, které se budou konat od 27. do 29. března 2022 opět v Plzni. Vzhledem k současné epidemiologické situaci v České republice je velká naděje, že se letošní ročník uskuteční prezenční formou.

Máme zájem, aby měly v letošním roce jak přednášky, tak především postery charakter prezentace vlastních výsledků z jednotlivých laboratoří a doplňkem jim budou přehledové edukativní přednášky. Vzhledem k tomu, že postery jsou elektronické, je žádoucí, aby se co nejvíce z vás snažilo prezentovat se a pochlubit se vašimi výsledky, nejlépe doplněné kazuistikami. To bude základem jistě bohaté výměny názorů. Základním tématem konference zůstane klinické využití imunoanalytických metod v medicínské praxi, a to především v následujících oborech: onkologie, kardiologie a endokrinologie. Nedílnou součástí konference bude sekce o SARS-CoV-2 a také již tradiční sekce věnovaná biobankám. Součástí programu budou i workshopy. Zatím jsou navrhované workshopy věnované problematice vitaminu D, neutralizačním protilátkám proti SARS-CoV-2 a zcela nové problematice – objektivizace efektu lázeňské léčby. Tato sekce bude realizovaná ve spolupráci s nově vzniklým Institutem lázeňství a balneologie, v.v.i. Karlovy Vary. Kromě toho bude dán značný prostor inovacím v imunoanalýze, novým technologiím a novinkám v přístrojové technice, které ještě nejsou do rutinní praxe zavedeny, ale jsou zajímavou perspektivou pro budoucnost.

V současné době se intenzivně věnujeme přípravě odborného programu a věříme, že stejně jako v minulých letech, tak i v roce 2022 bude program naplněn přednáškami, které vás zaujmou, a těšíme se, že se opět jako v minulosti sejdeme osobně.

S pozdravem za organizační výbor

prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
prof. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.
Ing. František Štumr, Ph.D.

 

Konference je zařazena mezi vzdělávací akce České lékařské komory.
Konference je zařazena mezi vzdělávací akce České asociace sester.