Menu Zavřeno

Vážení účastníci Imunoanalytických dní,

dovolujeme si Vás pozvat na  44. Imunoanalytické dny, které se budou konat, stejně jako v loňském roce, v novém kampusu Lékařské fakulty UK v Plzni od 29. do 30. května 2024.

Program bude složený jak z edukativních přednášek, tak i z prezentace výsledků z každodenní rutinní praxe. Tematicky se budeme soustředit na zavádění screningových programů (jak budou realizovány a co od nich můžeme očekávat). Dále se budeme zabývat již tradičními endokrinologickými a onkologickými tématy. Uvítáme i přednášky týkající se současného stavu covidové problematiky (co je již minulostí, která nás nemusí zajímat a jaké další problémy jsou teprve před námi). Chybět nebude ani problematika vitaminu D, zaměříme se především na vztah tohoto vitaminu a autoimunních a infekčních onemocnění a především na optimální suplementaci v populaci.

Zcela novým tématem bude problematika nealkoholické jaterní steatózy, která se stává závažným zdravotnickým problém nejen frekvencí výskytu (25 % v běžné populaci, 55 % u diabetiků II. typu) ale především tím, že vede k vývoji cirhózy jater, eventuálně k jaternímu karcinomu. V metodické části se budeme soustředit kromě prezentace nových přístrojů a metodik především na správnou indikaci vyšetření a také na problematiku interpretace výsledku a mezioborové spolupráce. Součástí sjezdu bude opět i  sekce věnovaná problematice biobank.

V současné době se intenzivně věnujeme přípravě odborného programu a věříme, že stejně jako v minulých letech, tak i v roce 2024 bude naplněn přednáškami, které Vás zaujmou.

Těšíme se, že se sejdeme v hojném počtu a že sjezd bude příležitostí k výměně zkušeností a prohloubení kontaktů a spolupráce mezi pracovišti.

 

S pozdravem za organizační výbor

prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

doc. RNDr. Drahomíra Springer Ph.D.

 

Konference je zařazena mezi vzdělávací akce České lékařské komory.
Konference je zařazena mezi vzdělávací akce České asociace sester.