Menu Zavřeno

Aktivní účast

Pokyny pro abstrakty

Abstrakty by měly být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Zasílejte je pouze elektronicky v otevřeném formátu MS Word na e-maily: topolcan@fnplzen.cz a bezdekovam@fnplzen.cz

Termín pro podání abstraktů: 15.3.2024

 • Druh písma: Calibri, 11 bodů.
 • Řádkování: jednoduché.
 • Název souhrnu
 • Jména autorů uvádějte: Iniciála křestního jména, příjmení. Jména uvádějte bez titulů.
 • Podtrhněte jméno prezentujícího autora. (např. J. Novák1,).
 • 1Pracoviště, 2Pracoviště

Doporučené členění abstraktu:

 • Úvod
 • Cíl práce
 • Soubor pacientů a metodika
 • Výsledky
 • Závěr

 • Maximum 250 slov (pouze text abstraktu bez názvu, jména autora a pracoviště)
 • Tabulky a obrázky posílejte v separátních přílohách
 • Označte název souboru příjmením prezentujícího autora, pokud má autor více prezentací, použijte číslování za jménem. Např. Novak1.doc
 • Uveďte, prosím, preferovanou formu prezentace: přednáška nebo poster
 • Součástí abstraktu je krátký životopis (max. 800 znaků vč. mezer) + aktuální fotografie (na neutrálním pozadí)
 • Uvádějte své celé jméno včetně titulů
 • V případě využívání zkratek v abstraktu připojte vysvětlivky (celé názvy)
 • Autoři, kteří nedodají abstrakt v požadované formě a termínu, nebudou zařazeni do sborníku abstraktů